Buketter og kranser til begravelsen

Dere kan gjerne bestille blomster gjennom oss. Vi har en egen avdeling for sorgdekorasjoner. Vi lager ofte blomstene i et tema som familien tar ut, og bruker farger på sløyfer som står til blomstene.

Vi tar ikke frakt for blomster i kirkene og kapellene i kommuen.

Det kan bestilles blomster direkte på minnesidene og post@audsblomster.no eller du kan ringe oss på blomsterbutikken:
71 22 10 97.

Bestill via e-post Auds Blomster Bestill via minneside