Når noen dør

Når du mister noen kan det oppleves dramatisk, vanskelig og kaotisk. Midt oppi disse følelsene er det mye som skal ordnes, mange som skal varsles og en begravelse som skal planlegges. Vi er her for å hjelpe deg med dette.

Når noen dør på institusjon her i kommunen eller på sykehus i fylket, vil etterlatte få informasjon som er felles for alle begravelsesbyrå i fylket. Etterlatte tar kontakt med begravelsesbyrået og avtaler en samtale.

Når noen dør hjemme, tar etterlatte kontakt med lege og eventuelt politi. Når lege har skrevet ut dødsattest skal man ta kontakt med begravelsesbyrået for henting av avdøde.

Melding om dødsfall

Som hovedregel får offentlige kontorer melding om dødsfallet. Dette gjelder folkeregister og NAV.

Organist, prest og gravere vil også motta melding om dødsfallet uten at familie tar kontakt. Her i kommunen må man selv melde om skifte til tingretten i Molde.

Selv om offentlige kontorer får melding dødsfallet, kan det være mange som ikke får det. For eksempel:

– Teleselskap
– NRK
– Bank & Forsikring
– Posten
– Borettslag
– Aviser og ukeblad
– Foreninger
– E-verket
– Hjelpemiddelsentralen
– Lege og tannlege
– Biltilsynet

Planleggingssamtale

Vi i Rauma Begravelsesbyrå er her døgnet rundt for å hjelpe etterlatte. Vi avtaler en planlegginssamtale for å gå gjennom alle detaljer rundt begravelsen/bisettelsen.

Døgntelefonen er bemannet hele døgnet, også i helger og høytider: 71 22 63 00

Hvem sørger for begravelse?

Gravferdsloven regulerer hvem som har rett og plikt til å sørge for gravferden.

§9: Den som har fylt 18 år, kan ved skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for egen gravferd.

Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i 1.ledd, har avdødes nærmeste rett til å besørge gravferden, ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre og søsken.