Veien videre

Etter at begravelsen er over starter veien videre uten den vi har mistet. Og det er nye valg som må tas.

Når vi mister noen som står oss nær, skjer det noe med oss. Livet blir forandret. Vi opplever det å miste våre nærmeste forskjellig, og har derfor ulike behov på veien videre. Livet fortsetter, og selv om det kan være tøft må man ta det neste steget selv.

Mange opplever at man trenger venner mer enn noensinne når man mister noen man er glad i. Noen ganger kan døden komme brått og uventet. Man reagerer på ulik måte. Noen med gråt og smerte, sjokk og fortvilelse, andre kan oppleve fornektelse og maktesløshet.

Det finnes personer i lokalmiljøet du kan kontakte hvis du føler behov for profesjonell hjelp til å takle sorgen; diakon Emy Benjamins kan treffes på kirkekontoret på Åndalsnes, prester, helsepersonell, sorggrupper eller andre medmennesker. Vi hjelper deg med mer informasjon.