Valg av seremoni

Når noen dør, er det de nærmeste etterlatte som bestemmer hvilken type seremoni som best ivaretar den avdødes religion eller livssyn.

Mange etterlatte ønsker at seremonien reflekterer avdødes liv. Vi tilbyr kirkelig, human-etisk, katolsk begravelse, og kremasjon.

Under kan du lese mer om de ulike seremoniene vi tilbyr.

Kirkelig begravelse

Dette er den mest brukte seremonien her i Rauma,
og vi har mange flotte kirker i vårt sokn.

Grytten kirke – Åndalsnes
Hen kirke – Isfjorden
Voll kirke – Måndalen
Innfjorden bedehuskapell
Vågstranda kirke – Vågstranda
Kors kirke – Marstein
Øverdalen kirke -Verma
Sandnes Bedehus – Åfarnes
Holm kirke – Holm
Eid kirke – Eidsbygda
Rødven kirke – Rødven stavkirke

Kirkelige begravelser foregår sammen med prest, organist og kirketjener. Presten har konferansetime med etterlatte for å avtale seremonien.

Bisettelse - Kremasjon

Det hersker en del forvirring omkring betydningen av ordet bisettelse. Bisettelse brukes om seremonien som følges av kremasjon og nedsettelse av urne i grav.

Det er ofte familien eller avdødes ønske om en kremasjon. En bisettelse foregår som en vanlig kirkelig, katolsk, eller human-etisk seremoni, der jordpåkastelse foregår inne i kirke eller seremonisted.

Båren blir da ført til nærmeste krematorium, som er Ålesund eller Kristiansund. Urnen vil bli sendt tilbake til kirkekontoret i Rauma, hvor en avtaler tidspunkt for urnenedsettelse.

Katolsk begravelse

Den katolske kirke leier en av våre kirker til å utføre en katolsk seremoni. Vi tar da kontakt med katolsk prest som vil utforme et forslag til seremoni.

Det er også vanlig at to nonner deltar under seremonien.

Human - Etisk

Human-Etisk forbund har lokalkontor i Molde. Vi formidler kontakten, og hjelper etterlatte med organiseringen rundt en seremoni. En Human-Etisk seremoni her i Rauma har foregått fra Rådhussalen. Rauma Kulturhus kan også brukes. Båren har da blitt ført til lokalt gravsted som avdøde sokner til, eller til Ålesund krematorium.